Групови уроци по китара

Групови уроци по китара

Групови уроци по китара, за семейства, родители с деца или приятели

Груповите занятия по китара, до неотдавна бяха табу, не само у нас но и на запад. Предубеденото мнение на повечето преподаватели че не е възможно да се получи качествено обучение в този формат е широко разпространено дори и днес. Това се дължи на липсата на информация и опит както и на желание за търсения извън наложените стереотипи. В тази статия ще се опитаме да обясним какво е групов урок по китара, защо груповите уроци по китара са подходящи за семейства и приятели, също така, какви са предимствата от този вид обучение и как това работи в общи линии.

Какво е групов урок по китара?

За да е по-лесно нека първо да кажем какво не е. Групов урок не е дует, квартет, трио и т.н. груповият урок не е занятие по камерна музика, макар че камерното музициране сериозно присъства и е неделима  част от груповият урок, то не е главната цел.

Груповите занятия по китара, както и по всакакъв музикален инструмент, имат съвсем друга структура и цели. Създавайки обстановка близка до тази да речем, на урок по рисуване или даден вид спорт където участниците работят индивидуално, всички заедно или в малки групи под ръководството на вещ преподавател.

Тук идва проблемът който почти всеки който не се е сблъсквал или не е участвал в групови занятия по китара ще посочи като най-голям и непреодолим, а именно: Не е възможно да се обучава повече от един човек наведнъж по музикален инструмент, защото много скоро учениците се оказват на различно ниво и комбинирането им, съществуването им в една група не е възможно. Освен това за разлика от изобразителните изкуства и спорта при музиката не е възможно учениците да свирят различни неща едновременно тъй като ще си пречат и преподавателят няма да може да следи всички и съответно учениците остават без нужното внимание…на пръв поглед това е логично но,  практиката обаче показва точно обратното. Учениците доста успешно могат да се занимават самостоятелно в група, да изпълняват редица индивидуални задачи в същото време преподавателят може да следи, да коригира, да дава допълнителни инструкции не само в малка група от двама или трима участника а и в по големи групи от 6 или 8  дори 15 члена. За един опитен инструктор това не е никакъв проблем.

Каква е целта на изучаването музикален инструмент в група? Целта е както и при индивидуалният урок ученикът да овладее инструмента, В същото време груповишт урок дава възможност на ученика да развие и култивира редица качества, като любов към музиката, умение за работа в екип. Да повиши комуникативните си способности. Да развие други качества като алтруизъм, себеотдаване, внимание към другите и себе си, чувство на отговорност, дисциплина, самоконтрол, търпимост, толерантност, уважение и респект към приятелите, членовете на семейството и обществото.

Предимствата от изучаването на китара с приятели

Изучаването на китара в група с приятел или приятели е едно неповторимо изживяване, и шанс да прекарате ползотворно времето си с тях. Ето и някои предимства от такъв вид обучение:

Социалният елемент:

изучаването на китара в група с приятели ви дава възможност за тясно сътрудничество и в резултат укрепва вашите връзки. Разбира се изпълняването на определени задачи заедно по време на урока възпитава и култивира навици за работа в екип което е изключително ценно в наше време.

Мотивация:

за изучаването на всеки музикален инструмент е необходима голяма доза мотивация. Един от най- добрите начини за мотивация е изучаването на музикален инструмент в група особено с приятел или приятели. Когато ви е трудно вие знаете че приятелят ви е винаги до вас и може да ви подкрепи или насърчи. От своя страна вие също насърчавате и подкрепяте приятелите си когато на тях им е трудно. По този начин вие изпитвате не само удовлетворение от постигнатите резултати, чувство значимост, и че сте полезен но също и увереност от това че имате хора до вас на които може да разчитате.

Учене от другите:

в груповите занятия съществуват два начина за учене или получаване на информация директен и индиректен. При директния начин вие получавате информацията направо от преподавателя, асимилирате я, преработвате я, в последствие я превръщате в конкретни физически действия които преподавателят оценява и коригира ако има нужда.

Индиректният начин на учене е когато вие сте активен свидетел на взаимодействието между преподавателя и друг член от групата. Независимо дали вие сте разбрали или не преподаваният материал, самият факт че вие наблюдавате как преподавателят коригира грешките на другите участници в групата ви дава възможност да погледнете от друг ъгъл на себе си, помага ви да избегнете вероятните грешки и вашето обучение става по ефективно. Това важи и за другите членове на групата когато преподавателят се занимава с вас. Индиректният начин на обучение е изключително ефективен тъй като поддържа вниманието заето през цялото време на урока.

Стрес-релаксация:

Не е тайна, че свиренето на музикален инструмент е прекрасен начин, за релаксиране и борба със стреса. Груповите уроци значително увеличават ефекта от заниманията с музика защото са в съчетания с топла приятелска атмосфера.

Усъвършенстване на комуникативни умения:

музицирането в група изискват високо ниво на координация и разбира се ефективна комуникация между участниците. Това само по себе си подобрява комуникативните умения на всеки член от групата. Музицирането е сложен психо физически акт който използва безкрайно много абстрактни понятия и явления.

Забавление и развлечение:

Едно от най важните предимства на изучаването на китара в група с приятели, е възможността за забавление. Приятните моменти и създадените спомени заедно, ще ви карат да изпитвате чувство на удовлетвореност и завършеност.

Предимствата от изучаването на китара в семейна среда

Нека да разгледаме ситуация в която родител и дете са заедно в група:

Най голямото предимство, специално за детето, от такъв вид обучение е че родителят присъства активно на урока. Родителят не само се учи но също така получава ясна представа от това какво се изисква от детето и може да му помага качествено в заниманията в къщи.

Освен товa самият факт че родителят и детето се занимават заедно с нещо е безценна възможност те да прекарват заедно времето си не само по време на урока, но и по време на заниманията вкъщи. Само по себе си това укрепва връзката родител-дете, като следствие детето и родителят заедно напредват в овладяването на инструмента и изпитват удовлетворение от това че са заедно и че правят нещо полезно.

Как да започнете групови уроци по китара при нас?

Ако детето ви вече учи при нас може да се присъедините към него така урокът от индивидуален ще се превърне в групов.

Ако сте решили да запишете детето си на уроци по китара може е да обмислите възможността да взимате заедно уроците в група.

Ако имате приятел или приятели които смятате че биха прегърнали идеята да изучават китара заедно с вас, можете организирате малка група от двама или трима човека и да се свържете с нас за да уточним подробностите.

В заключение:

Груповите уроци по китара за семейства родители и приятели спомагат за създаването на микро музикално общество в което социалните връзки и сътрудничеството са на преден план. Те предоставят възможност за обучение по съвършено различен начин, при който участниците в групата споделят своите музикални преживявания и същевременно заздравяват връзките помежду си. Груповите уроци създават приятна и релаксираща среда не само за музициране но и за качествено общуване между участниците и преподавателят. Развиват редица качества така необходими в съвременния свят.

Групови уроци

Персонализирани занятия в малка група от 2-ма или 4-ма участници

Ако желаете да се учите да свирите китара с ваши близки или приятели, ние ви предлагаме персонализирани уроци в малки групи с 2-4 участника. Този вид обучение е подходящ както за приятели, така и за семейства, двойки или родители с техните деца.

Обучението в група е личен избор на участниците, затова ние предоставяме този вид уроци само на вече формирани групи от двама или трима участника. Например, двама или трима приятели, семейства или двойки, родители с децата си и подобни комбинации, т.е. хората се познават или са в някакъв вид връзка и желаят да се учат заедно. Ние не набираме участници, не създаваме групи и не търсим допълнителни участници за попълване на вече съществуващи групи. Ако желаете такъв вид обучение е нужно сам да си намерите партньор.

Ако се случи така, че в групата остане само един участник, урокът автоматично става индивидуален, и цената се коригира.

групови уроци по китара