Изучаването на ноти на китара е решаваща стъпка за начинаещи в овладяването на инструмента. Първото нещо, което трябва да научите, са нотите на китарата. Китарата е струнен инструмент, който обикновено се свири чрез дърпане на струните с пръсти или удари. На китара могат да се свирят както солови мелодии и акорди, така и сложни полифонични произведения. Преди да пристъпим към нотите за китара нека да се запознаем с нотите като цяло. Какво представляват те, какъв е произхода им, и как да ги четем? Всичко това ще научите в уроци по китара Пловдив.

Какво е звук?

Звуците са вибрации, породени от дадено звукопроизвеждащо тяло. Те се разпространяват във въздушхата среда, оказват натиск върху тъпанчето и така ние ги възприемаме. Има два вида звуци: тон и шум.

– Тон

е звук с определена, фиксирана честота. Примери за тонове са чисти звуци, произведени от даден музикален инструмент или от копче за настройка на радиото.

– Шум

е звук с неопределена честота. Примерите за шумове включват звук от двигатели на автомобили, гръмотевици, вятър, който духа през дърветата.

Съвременна музикална система

През вековното развитие на музиката като изкуство, музиканти от цял ​​са опитвали различни начини да записват своята музика. Вместо да я предават един на друг по слух. В миналото е имало различни системи за запис на музика. Но тази, която използваме днес, успява да оцелее и да се възприеме в целият свят. Просто защото тя дава възможност на музикантите да поставят на хартия възможно най-много информация за своята музика.

Имената на нотите

През началото на 11в. италиянският монах Гвидо от Арецо , поставя началото на съвременното нотно писмо. Той е воден от чисто практически съображения. За имена на нотите Гвидо взима началните срички от първите шест стиха от химна на Йоан Кръстител:

UT queant laxis

REsonare fibris

MIra gestorum

FAmuli tuorum

SOLve polluti

LAbii reatum

Sancte Ioannes

по-късно се въвежда и нотата Si, от седмият стих (Sancte Ioannes ) а Ut се заменя с Do. общо взето така се стига до -До, Ре, Ми,Фа, Сол, Ла, Си.

Качества на тона

Музиката е изкуство което съществува във времето. Всеки музикален звук има няколко характеристики. Съвременната състема за запис на музика е в състояние да представи всички тези качества на музикалните звуци. Това са височина, трайност, сила, тембър или цвят, темпо, артикулация, настроение…и т.н. Плюс тяхната логическа и естетическа организация във времето. Нека да преминем през първите три от тях, за да можете да добиете представа как работи музикалната нотация.

Трайност

Под трайност или продължителност на нотата ще разберем колко дълго звучи, трае дадена нота. Нека сравним тези три ноти, изсвирени подред:

Забележете, че втората нота е наполовина по-къса от първата. Третата нота продължава толкова дълго, колкото една четвърт от първата. Всъщност така и ги наричаме – цяла нота, половин нота, четвърта нота, осмина нота и т.н. Също така е важно да знаем, че в музиката има моменти на тишина. Те се наричат ​​паузи, които са двойници на нотите. Паузите получават същите имена и трайности като нотите и се измерват по същия начин. Да разгледаме фиг. 1.

ноти за китара

Фиг. 1

*Точка, поставена след нота или пауза, увеличава трайността й наполовина.

* Когато осмините ноти са повече от една, се изписват в групи от 2, 3, 4 и т.н. съединени с ребро.

* Фермата, поставена понякога върху нота или пауза, означава, че трайността на дадената нота или пауза е по желание на изпълнителя. Но да е по-дълга от първоначалната и трайност.

Броене

За броене измерване на условната продължителност на всяка нота, като мерна единица измползваме “време” или “Удар” едно време е един удар и обратно.

Нека да заявим или приемем , че една от нотите, да кажем, че четвъртна нота ще бъде равна на едно време. След това можем да изчислим, че цялата нота ще бъде 4 удара, половинната нота ще бъде 2 удара и т.н. Формата на нотата ни казва какъв вид нота е нотата – цяла нота, половин нота, четвърт нота, осмина Забележка. Като знаем какъв вид е нотата, можем да разберем колко удара са ни необходими, за да изпълним нейната трайност.

Височина на нотите

в музиката височината означава колко висок или нисък е звукът. Тя, височината зависи от броя на трептенията в секунда.

ноти китара

Фиг. 2

Ако треперещото тяло, в нашия случай струната произвежда висока честота, ние възприемаме звука като висок. Ако честотата е ниска, ние възприемаме звукът като нисък . С други думи, ако струната се движи от точка А до точка Б по-бързо, (фиг.2) тя ще направи повече вибрации в секунда, тогава звукът ще бъде по-висок. Ако струната прави по-малко вибрации в секунда, тя ще произведе по-нисък звук.

Записване на височината на нотите

Музикалното петолиние се състои от 5 успоредни линии и 4 междулиния. Колкото по-високо на петолинието е написана дадена нота – толкова по-високо тя звучи. Съответно колкото по-ниско е написана нотата – толкова по-ниско тя звучи. Ключът Сол, указва мястото на нотата „Сол“ или третата струна на китарата. Фиг.3

ноти за китара

фиг.3

Така изглежда третата струна на китарата на петолинието. Останалите ноти заемат местата си последователно на линиите и междулинията.

*Важно! Не бъркайте петте линии на петолинието с шестте струни на китарата! (Фиг.4)

ноти

 фиг.4

Сила (динамика)

силата на звукът зависи от амлитудата на трептящото тяло (Фиг 5). Амплитудата е разстоянието между точка А и точка В (фиг. 5). Колкото по-голяма е амплитудата – толкова по-силен е звукът. Колкото по-малка е амплитудата – толкова по-тих е звукът. Силно и тихо са качества на “силата” на звукът или така наречената „Динамика“.

ноти за китара

 фиг.5

 

Не ги бъркайте с високо и низко, които са атрибути на “височината”. Динамиката е представена със съкращения на италиански думи, за да се опише колко силно или тихо трябва да се изпълнява една музикална нота или ноти. Например; „f“ означава forte, което означава – силно, „p“ означава пиано, което означава – тихо. Вижте фиг.6

ноти за китара

фиг.6

Повечето начинаещи са склонни да научават само височината на нотите, т.е. коя е нотата. Но, както разбрахме от гореизложеното височината на звука е само едно от звуковите качества, които човек трябва да научи.

Как да четете ноти на китара

Ако вече сте запознати с нотното писмо по принцип може да пристъпите към изучаване на нотите на китарата. Или по-точно как да четете ноти с китарата си. Тук е необходимо да споменем нотните символи които са характерни за класическата китара. За да изсвирим дадена нота трябва да знаем отговорите на няколко въпроса:

  • Коя е нотата?
  • Каква е нейната трайност?
  • Каква е нейната сила?
  • Къде се намира на китарата
  • Как се свири? последното включва: Каква техника се използва? С кой пръст на лявата, дясната ръка?

 

Нека да разгледаме всеки въпрос поотделно:

-Коя е нотата? за да разберем коя е нотата трябва да сме запознати с изписването на височината на нотите върху петолинието.
-Каква е нейната трайност? Т.е. колко дълго тя ще продължи да звучи, дали е Цяла, половина, чертвъртина и т.н.
-Каква е нейната сила? Трябва да погледнем за динамични знаци т.е. латински букви. Те се поставят под нотите, това ще ни даде информация с каква сила трябва да бъде изпълнена дадената нота.
-Къде се намира на китарата? За да отговорим на този и следващите въпроси а именно: Как се свири? Каква техника се използва? С кой пръст на лявата, дясната ръка? вижте това видео:

Заключение

Опитвайте се да комбинирате всичко заедно. Това може да стане, като първо научите малко китара, след това четете музика и накрая свирите нотите.

Ако искате да научите повече за китарата свържете се с нас! Ще се радваме да помогне с каквото можем! Успех!