Обучението по музикален инструмент, в случая китара, е двустранен процес в който от двете страни – учител и ученик (институция) се изисква отговорност. Когато вие се запишете на уроци по китара с професионален учител вие влизате в бизнес отношения с него или институцията която той представя, от вас се очаква да спазвате определени общоприети правила и норми. За всички е ясно че „Времето е пари“ това се отнася и за хората които преподават китара. Изучаването на музикален инструмент е дългосрочна инвестиция в образованието и израстването на ученика като личност и е от голямо значение да се развие и установи една стабилна връзка между ученика и учителя (институцията).

Нашите изисквания към ученика са освен всичко и с възпитателна цел.

Долупосочените условия са минимумът от изисквания към двете страни за да се постигнат добри отношения, качествено музикално обучение и максимални резултати. Със записването си в „Маестро“ вие се съгласявате със следните общи условия:

 • Учителят използва всичките си умения и знания да учи, мотивира и наставлява ученика във всички конвенционални и академични аспекти на музикалното обучение, в частрност, класическа китара. Избира и препоръчва необходимите учебни материали за всеки ученик в зависимост от индивидуалните му възможности.
 • Учителят поддържа необходимата комуникация с родителите.
 • От ученика се очаква да посещава всеки урок навреме със своят собствен инструмент и учебник.
 • Ученикът трябва да си носи дневникът си (малка тетрадка от 60 листа) на всеки урок, в който учителят вписва домашното, но също така дневникът се ползва и за комуникация с родителите.
 • Родителите могат да присъстват на уроците като се въздържат от използване на мобилните си телефони.
 • Заплащането е на пакети, в зависимост от избраният от ученика.
 • Зплащането на следващият пакет се прави 2 седмици преди изтичането на настоящият, напомняне по емайл се изпраща една седмица преди датата на плащане.
 • Графикът на уроците се уточнява преди началото на пакета.
 • За пропуснати уроци по вина на ученика няма компенсации извън заплатеният пакет.
 • Ученикът не може да отлага или сменя часът и денят на който и да е урок от графика.
 • Часът и времето на който и да е урок може да бъде сменен само ако урокът е отложен или пропуснат по вина на учителя или ако съвпада с празнични дни, непредвидени в момента на уговарянето на пакета или обявени неочаквано.
 • Ако ученикът отмени урок по каквато и да е причина „Маестро“ не сее задължава да го възтанови или да разтегне пакета. Такъв урок остава за сметка на ученика.
 • Ако ученикът реши да прекрати уроците това става само с писмено известие по емайл 3 урока преди края на пакета.
 • Ако ученикът не се справя с поставените задачи, не се развива за дълъг период от време, или не спазва елементарни правила в отншението си към учителят, ще бъде отстранен от занятия. Това разбира се ще бъде предшествано от разговори с родителите и предупреждения. Ние ще прибегнем до тази стъпка ако всичко останало не работи. В този случай на ученикът ние ще възстановим останалата част от пакета в рамките на 5 работни дни.
 • Тези условия важат и за всички допълнителни уроци извън платеният пакет които също се заплащат предварително и техният график се уговаря в удобно за двете страни време.

Със записването си на уроци по китара в Китарен Център Маестро вие се съгласявате с горните условия

Китарен център МАЕСТРО гр. Пловдив