Като частна музикална институция, ние приемаме нашите уроци за начинаещи като изключително важна част от нашата дейност. Отговорността която нашите преподавателит поемат е голяма. Условно, целта е в началото да се положат основите на изпълнителската техника. Това включва не само изучаването на класическата китара като инструмент. Както повечето начинаещи смятат, но също така и музикална теория, солфеж, хармония, естетика, философия, история на музиката, музикален анализ, камерна музика и т.н. Не се плашете от тези академични термини. Ако сте ученик в средното музикално училище или студент в консерваторията вие ще имате отделени преподаватели по всяка от тези дисциплини. Ще имате отделни часове, лекции, изпити, колоквиуми, контролни, тестове, практически занятия и всичко това ще бъде задължително. Никой няма да ви пита дали искате да изучавате дадена дисциплина или не. Просто защото това е начинът по който един музикант може да се изгради като такъв. Независимо дали той по-късно ще се реализира. Но да се върнем към частната музикална школа, каквато е нашата.

Школа по китара

Уроци по китара вие имате четири пъти в месеца, като минимум. Вие си плащате за да се учите а нашата задача е да ви предоставим максималното от горепосоченото. По принцип, в нашите уроци за начинаещи, а също така и за напреднали, присъстват елементи от всички аспекти на музикалното образование. Времето което прекарвате с учителя е кратко, всяка негова дума или изсвирена нота е безкрайно важна, той се стреми в малкото време с което разполага да помести оптималното което ви е необходимо. За да постигнете максимално добрите за вас резултати, не е достатъчна само отговорността и всеотдайността на нашите преподаватели. Необходимо е и вие самите или вашето дете, да полагате нужните усилия както по време на урока, така и в усвояването на преподадените ви знания и умения. За да станете добър китарист, преди всичко трябва да станете добър музикант. Доверете се на учителя, той за разлика от вас знае какво представлява крайната цел и най-важното, знае и ви показва пътят по който можете да я постигнете. Той повече от вас иска вие да станете добър музикант и китарист.